Revista

Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica

ISSN: 2253-9042 (impreso)
ISSN: 2444-2445 (digital)
Depósito Legal: C-3187-2011

[Presentación] [Normas para a presentación de orixinais] [Comité Científico]

[Volume I, 2011];  [Volume II, 2012]; [Volume III, 2013]; [Volume IV, 2014] 

[Volume V, 2015]

 

Revista indexada en:
Historia e mito: Os mitos estelares no Camiño de Santiago

Dr. Isidro García Tato. Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", (CSIC)
 

Os Camiños de Santiago: dende as súas orixes unha rede priviliexada do patrimonio histórico

Dra. Ana M.ª Suárez Piñeiro. Universidade de Santiago de Compostela
 

Analysis of the Way of St. James Friends Associations on the Net

Dr. José Carlos Macía Arce. Universidade de Vigo

Dr. Francisco José Armas Quintá. Universidade de Santiago de Compostela
 

A conservación das paisaxes do Camiño de Santiago: asignatura pendente

Dr. Manuel Cabalar Fuentes. Universidade de Santiago de Compostela

Parada e fonda no Camino de Santiago: un importante enclave da Ruta Xacobea no Pirineo Aragonés. O peso da tradición medieval na Idade Moderna

Dra. Natalia Juan García. Universidade de Zaragoza

 

Podes adquirir este volume en liña dende aquí