Revista

Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica

ISSN: 2253-9042 (impreso)
ISSN: 2444-2445 (digital)
Depósito Legal: C-3187-2011

[Presentación] [Normas para a presentación de orixinais] [Comité Científico]

[Volume I, 2011][Volume II, 2012]; [Volume III, 2013][Volume IV, 2014]

[Volume V, 2015]

 

Revista indexada en:


Portada e Créditos
 

A música como recurso promotor de aprendizagens em História e em Geografia: estudo em contexto

Dna. Ana Raquel Valverde. Universidade do Porto


La gestión del medio marino: el sistema costero-marino

D. Javier García Sanabria. Universidad de Cádiz

D. Pedro Arenas Granados. Universidad de Cádiz

D. Manuel Arcila Garrido. Universidade de SevillaAs linguas e as identidades: o papel do profesorado de Ciencias Sociais nas sociedades plurilingües

D. Carlos Lixó Gómez. Universidade de Santiago de Compostela

 

Lectura comparativa das xeografías urbanas de Vigo e do Porto

D. Manuel Ramiro López Carro. Universidade de Santiago de Compostela

D. Arturo Pérez González. Universidade de Santiago de Compostela


A identidade como factor motivador da práctica deportiva: o fútbol gaélico na Galiza

D. Guillermo Castro Camba. Universidad de Granada

D. Breixo Martins Rodal. Universidade de Santiago de Compostela