PROPOSTAS GEOGRÁFICAS DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NA AMAZÔNIA

 

Puede descargar esta publicación en formato PDF pulsando sobre la imagen

 

FICHA LIBRO

Coordinadores:
Francisco Xosé Armas Quintá
Xosé Carlos Macía Arce
Rubén Camilo Lois González

Autores:
Francisco Xosé Armas Quintá
Xosé Carlos Macía Arce
Rubén Camilo Lois González
Andreza de Souza Silva
Lissandro Botelho
André Luiz Nunes Zogahib
Josinaldo Aleixo de Souza
Joedson Quintino da Silva
Marcelo Horta Messias Franco
Leandro Cruz Barros
Joésia Moreira Julião Pacheco
Adailson Oliveira Bartolomeu
Ebenezer Silva da Paixão
Raiziana Mary de Oliveira Zurra
Rómulo José de Oliveira Zurra

Imprime: Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.
Depósito Legal: C-405-2015
ISBN: 978-84-606-6697-4
Financiamiento: Rede NEDAT (R2014/018)
Colaboración: ANTE USC, ELINCIS USC, RED 14, CNPQ, CURUPIRA.

 

(Volver a Publicaciones)