Curso 2014-2015

Título
Máster en Planificación e estratexias territoriais na Sociedade actual

Data
01/04/15 - 31/03/16

Créditos
60

Prezo
500€

Directores
Xosé Carlos Macía Arce

Requisitos
Titulados universitarios de segundo ciclo relacionados coas ciencias sociales e afins (xeógrafos, economistas, historiadores, sociólogos, etc)

Obxectivos
Proporcionar a profesionais en xeografía e ciencias afins unha actualización e perfeccionamiento na análise das estructuras territoriais, empregando como herramienta de traballo as novas tecnoloxías aplicadas ao coñecemento. Como obxectivo secundario, o máster persegue unha aposta ao día dos coñecementos xeográficos aplicados ao estudio do mundo actual e as súas dinámicas.

Materias
1. Iniciación á Planificación Territorial. Créditos: 5
2. Marketing Territorial na Sociedade da Informacion. Créditos: 5
3. Novos Procesos de Planificacion Urbana. Créditos: 5
4. Desenvolvemento e Novas Tecnoloxías en Espazos Rurais. Créditos: 5
5. Planificacion e Xestión de Espazos Naturais no Mundo Globalizado. Créditos: 5
6. Transportes e Mobilidade na Sociedade da Información. Créditos: 5
7. O Patrimonio Historico na Xestion do Territorio. Créditos: 5
8. A Pesca e a Acuicultura no Mundo Global. Créditos: 5
9. Permanencia e Vivencia da Cidade na Sociedade da Informacion. Créditos: 5
10. Inmigracion e Mercado de Traballo Nunha Sociedade Global. Créditos: 5
11. Novas Estratexias de Desenvolvemento na Sociedade da Informacion. Créditos: 5
12. O Potencial do Turismo no Desenvolvemento Territorial. Créditos: 5
13. Factores de Risco e Novas Oportunidades de Negocio Nunha Economia Global. Créditos: 5
14. Planeamento da Cultura: Investigación Fundamentetal e Creación de Empresas Spin Off/Out . Créditos: 5
15. Globalización, Exclusión Social e Pobreza. Créditos: 5
16. Prácticas e Estratexias de Planificación Participativa na Sociedade Actual. Créditos: 5
17. Paisaxe: Participacion e Desenvolvemento. Créditos: 5
18. Turismo, Cultura y Sostenibilidad en Paises en Desarrollo. Créditos: 5
19. Identificación e Potenciación dos Valores Medioambientais para o Desenvolvemento Local e Rexional. Créditos: 5
20. Novas Perspectivas na Planificacion Territorial a Traves das Infraestructuras de Datos Espaciais. Créditos: 5
21. As Tig como Ferramentas de Analise y Desenvolvemento Territorial na Sociedade da Informacion. Créditos: 5
22. Xeomarketing. Créditos: 5
23. Tese de Máster. Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade da Información: Oportunidades de Desenvolvemento Nun Mundo Globalizado. Créditos: 15

 

Pode consultar máis información AQUÍ

 
 
 
(Volver a Formación)