Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

 

Pode descargar esta publicación en formato PDF pulsando sobre a imaxen

 

FICHA LIBRO

Coordinadores:
Rubén Camilo Lois González
Xosé Carlos Macía Arce
Francisco Xosé Armas Quintá

Autores:
Rubén Camilo Lois González
Xosé Carlos Macía Arce
Francisco Xosé Armas Quintá
María José Piñeira Mantiñán
Manuel Cabalar Fuentes
Alberto Martí Ezpeleta
Valerià Paül Carril
Rosa Mª Verdugo Matés

Edita: AGALI Asociación
Imprime: Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.
Depósito Legal: C 1387-2013
ISBN: 978-84-616-5444-4
Santiago de Compostela, 2013

 

(Volver a Publicacións)