Publicacións

Nesta sección, a Asociación AGALI ofrécelles unha mostra con diferentes publicacións abordando diversos temas que poden resultar interesantes para o público. Desta maneira, AGALI pretende dar a coñecer as diversas temáticas que se tratan na asociación e que son plasmadas nas diferentes publicacións, chegando desta maneira a un maior número de persoas interesadas por estes temas. A continuación poden acceder aos distintos contidos, e se o desexan, solicitar unha copia impresa nesta dirección electrónica: agaliasociacion@gmail.com

 

Planificación y Estrategias Territoriales en la Sociedad Actual

A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) acaban de publicar o Manual do Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual. Este Máster impulsado por AGALI e ANTE conta con alumnos de Galicia e o resto de España, tamén destacan os alumnos procedentes de Brasil, Arxentina, Colombia e Xapón.

O manual, coordinado por Rubén Lois, José Carlos Macía, Francisco José Armas, Manuel Cabalar e Lourival Cardoso dá Silva, está estruturado en 15 capítulos que abordan diferentes temáticas relacionadas coa análise do territorio urbano e rural. Entre elas está o márketing territorial, a planificación urbana, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o patrimonio histórico, o transporte e a mobilidade, os espazos naturais protexidos, a pesca e a acuicultura, a relación entre paisaxe, participación cidadá e desenvolvemento territorial e social, os factores de risco e as novas oportunidades de negocio nunha economía global, etc.

 

 

Análisis, Planificación y Estrategias Territoriales en la Sociedad de la Información (Volumen 1)

A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) da Universidade de Santiago de Compostela, publicaron unha nova actualización do manual do Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual.

Consta de dous volumes. No primeiro deles, Análisis, Planificación y Estrategias Territoriales en la Sociedad de la Información preséntanse nove capítulos relacionados co territorio e o márketing na sociedade actual, os procesos de planificación urbana, os espazos naturais protexidos, os transportes e mobilidade na sociedade da información, o patrimonio e centros históricos, a acuicultura, e os fluxos migratorios na sociedade actual.

Os manuais están coordinados por Rubén Camilo Lois González, José Carlos Macía Arce, Francisco José Armas Quintá, e Manuel Cabalar Fontes. O Máster está impulsado por AGALI e ANTE, é un título propio da Universidade de Santiago de Compostela, e impártese integramente en liña.

 

Procesos de Desarrollo en un Mundo Globalizado (Volumen 2)

A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) da Universidade de Santiago de Compostela, publicaron unha nova actualización do manual do Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual.

No segundo volume, Procesos de Desarrollo en un Mundo Globalizado consta de seis capítulos tratando temas como os factores risco país, o plan da cultura, a paisaxe, as TIG como ferramentas de análise territorial, e a posta en valor dos aspectos ambientais para o desenvolvemento local.

Os manuais están coordinados por Rubén Camilo Lois González, José Carlos Macía Arce, Francisco José Armas Quintá, e Manuel Cabalar Fontes. O Máster está impulsado por AGALI e ANTE, é un título propio da Universidade de Santiago de Compostela, e impártese integramente en liña.

 

Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle 

A planificación-xestión territorial é unha política pública que ten a capacidade de influír no desenvolvemento e benestar dunha sociedade. Como política pública materialízase a partir do desenvolvemento dos instrumentos de ordenación-planificación territorial, que se concretan en programas de intervención, nos que se constata a vontade política, a de diferentes axentes sociais e da maioría da poboación en relación ás estratexias para seguir nun determinado territorio.

Preténdese poñer en marcha un máster internacional interuniversitario sobre planificación e ordenación do territorio en África Occidental, no que participen as Universidades de Bamako (Mali), Abdou Moumouni de Niamey (Níxer) e Santiago de Compostela (España), con carácter semipresencial, combinando docencia online coa impartida a través de materias presenciais intensivas, e no que os alumnos poden obter un título homologado polas universidades participantes. Para máis información sobre o máster diríxase á seguinte dirección web:

http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2015/Cp42602015-2016g.htm 

 

Propostas geográficas de desenvolvimento e inovação na amazônia

A publicación que aquí se presenta, ten as súas raíces no Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual, levado a cabo conxuntamente pola Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) da Universidade de Santiago de Compostela. Este proxecto xurdiu no ano académico 2010/11, e foi o primeiro máster propio totalmente online da Universidade de Santiago de Compostela (coa colaboración de profesores de universidades de Brasil e Portugal) de Didáctica, de Enxeñería, e das Humanidades, destacando entre elas á Xeografía. 

Os textos que forman parte desta publicación estudan os procesos de innovación e desenvolvemento local, así como varios aspectos da industria pesqueira nos estados do Amazonas e do Pará. Tamén recollen algunhas notas metodolóxicas sobre o ensino e aprendizaxe da xeografía, especialmente na educación infantil e primaria. Os autores destes textos, profesores e investigadores das distintas universidades e institucións, buscan crear un forte vínculo iniciado a partir das novas tecnoloxías, e que se pretende que se estenda tanto no ámbito da investigación como no da docencia.

 

Se o desexan, poden adquirir un exemplar impreso na seguinte dirección electrónica: agaliasociacion@gmail.com

O manual, coordinado por Rubén Lois, José Carlos Macía, Francisco José Armas, Manuel Cabalar e Lourival Cardoso dá Silva, está estruturado en 15 capítulos que abordan diferentes temáticas relacionadas coa análise do territorio urbano e rural. Entre elas está o márketing territorial, a planificación urbana, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o patrimonio histórico, o transporte e a mobilidade, os espazos naturais protexidos, a pesca e a acuicultura, a relación entre paisaxe, participación cidadá e desenvolvemento territorial e social, os factores de risco e as novas oportunidades de negocio nunha economía global, etc.
O manual, coordinado por Rubén Lois, José Carlos Macía, Francisco José Armas, Manuel Cabalar e Lourival Cardoso dá Silva, está estruturado en 15 capítulos que abordan diferentes temáticas relacionadas coa análise do territorio urbano e rural. Entre elas está o márketing territorial, a planificación urbana, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o patrimonio histórico, o transporte e a mobilidade, os espazos naturais protexidos, a pesca e a acuicultura, a relación entre paisaxe, participación cidadá e desenvolvemento territorial e social, os factores de risco e as novas oportunidades de negocio nunha economía global, etc.
A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) acaban de publicar o Manual do Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual. Este Máster impulsado por AGALI e ANTE conta con alumnos de Galicia e o resto de España, tamén destacan os alumnos procedentes de Brasil, Arxentina, Colombia e Xapón.
O manual, coordinado por Rubén Lois, José Carlos Macía, Francisco José Armas, Manuel Cabalar e Lourival Cardoso dá Silva, está estruturado en 15 capítulos que abordan diferentes temáticas relacionadas coa análise do territorio urbano e rural. Entre elas está o márketing territorial, a planificación urbana, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o patrimonio histórico, o transporte e a mobilidade, os espazos naturais protexidos, a pesca e a acuicultura, a relación entre paisaxe, participación cidadá e desenvolvemento territorial e social, os factores de risco e as novas oportunidades de negocio nunha economía global, etc.
A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) acaban de publicar o Manual do Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual. Este Máster impulsado por AGALI e ANTE conta con alumnos de Galicia e o resto de España, tamén destacan os alumnos procedentes de Brasil, Arxentina, Colombia e Xapón.
O manual, coordinado por Rubén Lois, José Carlos Macía, Francisco José Armas, Manuel Cabalar e Lourival Cardoso dá Silva, está estruturado en 15 capítulos que abordan diferentes temáticas relacionadas coa análise do territorio urbano e rural. Entre elas está o márketing territorial, a planificación urbana, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o patrimonio histórico, o transporte e a mobilidade, os espazos naturais protexidos, a pesca e a acuicultura, a relación entre paisaxe, participación cidadá e desenvolvemento territorial e social, os factores de risco e as novas oportunidades de negocio nunha economía global, etc.
A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) acaban de publicar o Manual do Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual. Este Máster impulsado por AGALI e ANTE conta con alumnos de Galicia e o resto de España, tamén destacan os alumnos procedentes de Brasil, Arxentina, Colombia e Xapón.
O manual, coordinado por Rubén Lois, José Carlos Macía, Francisco José Armas, Manuel Cabalar e Lourival Cardoso dá Silva, está estruturado en 15 capítulos que abordan diferentes temáticas relacionadas coa análise do territorio urbano e rural. Entre elas está o márketing territorial, a planificación urbana, o desenvolvemento e as novas tecnoloxías, o patrimonio histórico, o transporte e a mobilidade, os espazos naturais protexidos, a pesca e a acuicultura, a relación entre paisaxe, participación cidadá e desenvolvemento territorial e social, os factores de risco e as novas oportunidades de negocio nunha economía global, etc.