A Asociación AGALI publica o cuarto volume da revista AGALI Journal

A revista AGALI Journal ten como meta facer visibles traballos de investigación no ámbito das Ciencias Sociales e as Humanidades, e converterse nunha canle para a discusión crítica, a reflexión e investigación nos eidos das Ciencias Sociales e as Humanidades. Neste cuarto volume recóllense os traballos de investigación diversos como a xestión do medio mariño, a música como vía de aprendizaxe da Historia, lingua e indentidades no ensino das ciencias sociais, a identidade como factor motivador da práctica deportiva, e unha aproximación ás xografías urbanas de Vigo e Oporto.

«Volver