Presentación AGALI

Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) nace como unha iniciativa impulsada por universitarios de Galicia e Iberoamérica (profesores universitarios, doutores, doutorandos e licenciados), co fin de promover, xestionar, realizar e difundir proxectos e actividades de formación, docencia e investigación relacionados coas ciencias sociais e as humanidades. Como universitarios, coidamos que é necesario impulsar as actividades culturais, científicas, sociais e económicas en Galicia, así como impulsar as relacións entre Galicia e o resto de España, Portugal e as nacións iberoamericanas.


Membros Fundadores

Dr. Xosé Carlos Macía Arce, Presidente

D. Lourival Cardoso Da Silva, Vicepresidente

Dr. Manuel Cabalar Fuentes, Secretario

Dr. Francisco Xosé Armas Quintá, Tesoureiro


 

Xunta Directiva

Dr. Xosé Carlos Macía Arce, Presidente
Universidade de Santiago de Compostela (España)

D. Lourival Cardoso Da Silva, Vicepresidente
Universidade Católica do Salvador (Brasil)

Dr. Manuel Cabalar Fuentes, Secretario
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. Francisco Xosé Armas Quintá, Tesoureiro
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. Alberto Martí Ezpeleta, Vogal 1
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dra. Yamilé Pérez Guilarte, Vogal 2
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dra. Ana Suárez Piñeiro, Vogal 3
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. João Sarmento, Vogal 4
Universidade do Minho (Portugal)


Simpatizantes

Dr. Alberto Martí Ezpeleta
Universidade de Santiago de Compostela (España)

D. Alberto Menéndez Vázquez
Universidad de La Habana (Cuba)

Dna. Ángeles Piñeiro Antelo 
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dra. Ana María Suárez Piñeiro
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. Ángel Miramontes Carballada
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. David Santomil Mosquera
Universidade de Santiago de Compostela (España)

D. Dominic Royé
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. João Pedro Mendonça
Universidade do Porto (Portugal)

Dr. Juan Romay Coca
Universidad de Valladolid (España)

Dna. María Eugenia Muñoz Muñoz
Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)

Dra. María José Piñeira Mantiñán
Universidade de Santiago de Compostela (España)

D. Masanori Hatanaka
Universidad de Kurume (Japón)

Dna. May Ley Darias Soñora
Universidad de La Habana (Cuba)

Dna. Montserrat Iglesias Pérez
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dra. Niamh Moore Cherry
University College Dublin (Irlanda)

Dna. Patricia Ramos Hernández
Universidad de La Habana (Cuba)

D. Rafael da Silva Oliveira
Universidade Federal de Roraima (Brasil)

D. Roberto López Casal
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dna. Rocío Toxo Asorei
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dra. Rosa María Verdugo Matés
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. Rubén Camilo Lois González
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dr. Valeriá Paül Carril
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dna. Verónica Nóvoa Nóvoa
Universidade de Santiago de Compostela (España)

Dna. Yamilé Pérez Guilarte
Universidad de La Habana (Cuba)

Dna. Yordanka Cribeiro Díaz
Universidad de La Habana (Cuba)