Lixó Gómez, Carlos, Universidade de Santiago de Compostela, España