Lestegás, Iago, Universidade de Santiago de Compostela, España