García Tato, Isidro, Universidade de Santiago de Compostela, España